Kotitaloustyön teettäminen

Voitte maksaa palkan kauttamme, ja Eezyn kautta toimiikin suuri määrä kotisiivoojia ja kodinhoitajia. Käyttämällä Eezyä vältytte palkanmaksun paperisodalta sekä työnantajan muilta velvollisuuksilta. Riittää, että maksatte Eezyn lähettämän laskun. Maksettu lasku on kotitalousvähennyskelpoinen verottajan ehtojen mukaisesti.

Laskutamme työn kokonaishinnalla, jonka sovitte suoraan työnsuorittajanne kanssa. Sopivan laskutushinnan voi selvittää helposti halutun palkan perusteella käyttämällä palkkalaskuriamme.

Rakennusalalla voidaan maksaa kodin ja työmaan välisistä matkoista verovapaana matkakustannusten korvauksena 42 senttiä / km. Tämän lisäksi voidaan maksaa verovapaata ateriakorvausta 10,50 euroa / päivä, tai 21,00 euroa / päivä, mikäli työpäivän pituus edellyttää kahta ateriaa. Eezy hoitaa verovapaiden korvauksien maksun palkanmaksun yhteydessä. Verovapaiden korvausten maksamisen edellytys on, että ne on laskutettu omalla laskurivillään työsuorituksesta eriteltynä. Eezy selvittää työnsuorittajan kanssa verovapaitten korvausten perusteet, sekä hoitaa verovapaiden korvausten maksun. Verovapaat korvaukset eivät siis edellytä teiltä mitään toimenpiteitä.

Kyllä, työnsuorittajanne voi keskinäisen sopimuksenne perusteella laskuttaa myös työhön liittyviä kustannuksia, kuten esim. konevuokria sekä tarvikkeita. Laskutushinnoista voitte sopia suoraan työnsuorittajan kanssa. Työnsuorittaja käyttää hankintamenonsa vähennyksenä palkanmaksussamme, jolloin ainoastaan hänen mahdollinen myyntikatteensa, eli hankinta- ja myyntihinnan ero on hänelle veronalaista tuloa. Kannattaa muistaa, että henkilö- ja konetyön osuudesta voitte saada kotitalousvähennyksen, mutta tarvikkeiden ja matkakulujen osuudesta ei kotitalousvähennystä saa.

Kyllä, koska Eezy toimii tehdyn työn tai palvelun myyjänä, ja tämä on joitain poikkeuksia lukuunottamatta arvonlisäverollista toimintaa. Tilanne on siis sama, kuin ostettaessa työtä henkilöltä, joka laskuttaa työnsä oman yrityksensä kautta.

Maksettaessa palkka verokortilla, tulee työn kokonaishinnaksi bruttopalkka lisättynä lakisääteisillä sivukuluilla. Maksettaessa työ Eezyn kautta, sisältyy laskutussummaan bruttopalkan ja laskutuspalveluihin sovellettavien sivukulujen lisäksi myös Eezyn palvelumaksu (3-5 % arvonlisäverottomasta laskutushinnasta), vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen maksu sekä arvonlisävero (24 %). Yksityistaloudet eivät voi vähentää maksamaansa arvonlisäveroa mistään, jolloin se nostaa työn hintaa verrattaessa suoraan palkkaamiseen. Kustannuksia arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon mahdollisen kotitalousvähennyksen vaikutus. Vähennyksen saa laskun loppusummasta, eli myös palvelumaksumme ja arvonlisäveron osuudesta. Kannattaa myös huomioida, että työn teettämisestä työsuhteessa saattaa koitua myös odottamattomia kustannuksia. Sovittaessa työn laskutuksesta Eezyn kautta, maksat vain tehdystä ja hyväksymästäsi työstä.

 

Eezyä käytetään usein sellaisten työsuoritusten maksamiseen, jotka ovat lyhytaikaisia, satunnaisia, tai projektiluonteisia. Mikäli olet työllistämässä henkilöä pitemmäksi ajaksi, saattaa suora työllistäminen olla edullisempi vaihtoehto. Suosittelemme palkka.fi palvelua helpottamaan työnantajavelvollisuuksien hoitamista.

Toimeksiantajana yritys

Myös henkilöstövuokrausyritykset toimivat niin, että voit maksaa tehdyn työn yhdellä laskulla. Et kuitenkaan yleensä voi itse valita työntekijää, et myöskään voi sopia työn hinnasta ja maksuehdoista suoraan työnsuorittajan kanssa. Eezy ei valitse eikä välitä työnsuorittajia, sen sijaan käytät itse valitsemaasi työnsuorittajaa. Me emme myöskään määrittele työn tekemisen ehtoja, se on sinun ja työnsuorittajasi välinen asia.

Palkka.fi-palvelu helpottaa palkanmaksua, mutta palvelun käyttö ei vapauta sinua työnantajan vastuista. Työllistäessäsi Eezyn kautta et ole työnantaja, vaan ostat palveluita. Eezy maksaa palkan työnsuorittajallesi, näin ollen sinulla ei ole työnantajan velvollisuuksia.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ei tarvitse,koska sinua ei pidetä työnsuorittajan työnantajana. Vuoden 2017 alusta lukien laskutuspalvelun kautta itsensä työllistävät henkilöt eivät voi enää kuulua laskutuspalveluyrityksen lakisääteiseen työtapaturmavakuutukseen, mutta Eezy on ottanut työnsuorittajilleen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutus on voimassa heti työnsuorittajan rekisteröidyttyä palveluun. Eezy ei kuitenkaan ota vastuusta mahdollisista myöhemmistä, nykyään vallitsevan oikeuskäytännön vastaisista tulkinnoista.

Eezy ei välitä työnsuorittajia, mutta Eezyn käyttäjät markkinoivat työtään Jobit-palvelussamme. Mikäli tarjolla olevista työnsuorittajista ei löydy sopivaa, voit etsiä työllesi tekijää jättämällä sivustolle maksuttoman ilmoituksen.

Tämä on mahdollista, voit sopia työnsuorittajasi kanssa myös työhön liittyvien materiaalien, tarvikkeiden, konevuokrien, matkakulujen, ym. vastaavien kulujen laskuttamisesta. Myös näiden laskutushinnat sovit suoraan työnsuorittajasi kanssa.

Kyllä, provisiopalkkaiset myyntiedustajat voivat laskuttaa myyntipalkkionsa kauttamme. Myyntiedustajille kertyy yleensä myös matkustus- ja majoittumiskuluja, edustaja voi käyttää näitä vähennyksenä kuten voisi omassa yrityksessäänkin.

Voitte oikein hyvin, moni vastaava yritys maksaa kauttamme palkkoja keikkatyöntekijöilleen. Koko työnantajan paperisota sekä verokorttien hallinta jää pois, ja keikkatyöntekijöitten palkat voi maksaa helposti yhdellä laskulla. Tämä madaltaa kynnystä ottaa työntekijöitä myös hyvin lyhytaikaisiin tehtäviin.

Voi kyllä, ja tämänkin alan tekijöitä toimii kauttamme. Yleensä vuokratuoliyrittäjän asiakkaat maksavat palvelut isäntäyrityksen kassaan, ja vuokratuoliyrittäjä laskuttaa oman osuutensa Eezyn kautta esim. kuukausittain.

Ilman muuta! Emme peri rekrytointi- tai muitakaan maksuja, edellytämme kuitenkin, että Eezyn kautta laskutettavaksi sovitut työt suoritetaan loppuun ennen työsuhteen alkua.