Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Eezy Osuuskunta
Hämeentie 3, 5. kerros
00530 Helsinki
Yhteystiedot

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja voi esittää neuvontapalvelusta vastaaville henkilöille, p. 09 4247 5630 tai info@eezy.fi

Rekisterin nimi
Palvelunkäyttäjä- ja henkilöstöhallinnon rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja palvelukehitykseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, toimiala ja muut palkanmaksun kannalta oleelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Palveluun rekisteröityvä käyttäjä tallentaa omat tietonsa rekisteriin.

Rekisterin tietosuoja
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot ovat palvelimella ulkopuolisten saavuttamattomissa vahvan salauksen takana. Käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä työtehtävien mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomaisille luovutus tapahtuu lainmääräyksen tai lakiin perustuvan kirjallisen pyynnön perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Eezy Osk käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka  kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa, päivittää, tarkastella ja poistaa omia tietojaan, ellei voimassaolevan lain tai viranomaisten määräykset velvoita rekisterinpitäjää säilyttämään näitä tietoja.