ARVONNAN SÄÄNNÖT

­

Järjestäjä

Eezy Osk (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua ajalla 22.4.–12.5.2019.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua eezy.fi-sivustolla.

Palkinnot ja arvonta

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan voittaja, joka saa palkinnoksi kotimaisen Pelagon 675 euron arvoisen pyörän. Arvonnan voittaja saa valita haluaako hän Brooklyn- vai Bristol-mallin, ja hän saa itse kustomoida voittamansa pyörän osoitteessa pelagobicycles.com 150 euron arvoisin lisävarustein. Voittaja arvotaan viimeistään 19.5.2019 ja hänelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Arvonnan järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.