Muutoksia Eezyn kautta toimivien vakuutusturvaan

Eezy Osk on ottanut vapaaehtoisen työajan tapaturmavakuutuksen seuraavasti:

 • Vakuutus on voimassa Eezyn kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja.
 • Vakuutuksesta korvataan työtapaturma- ja ammattitautilakia mukaillen:
  • Sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa.
  • Matka- ja majoituskulut ja ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet.
  • Ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. Päivärahan määrä perustuu Eezyn kautta laskutetun työtulon määrään, mutta kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansiolla tarkoitetaan työtapaturmalain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, joka määrä vuonna 2017 on 14 080 e.
  • Haittaraha, joka lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.
  • Kuolemantapaus, vakuutusmäärä 25.000 e. Edunsaajana ovat omaiset.
 • Korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu.
 • Vakuutusehdot sisältävät rajoituksia. Vakuutuksesta ei mm. korvata: tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita kuntoutuskorvauksia.
 • Korvauksenhaku tapahtuu Eezyn kautta.
 • Vakuutusturva perustuu vakuutussopimuslakiin ja vakuutukseen kirjoitettaviin ehtoihin. Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta.

Miten toimia työtapaturman sattuessa?

Mikäli joudut työtapaturmaan, ota pikaisesti yhteyttä neuvontaamme lisäohjeiden saamiseksi: info@eezy.fi tai puh. 09 4247 5630.