Yrittäjän työeläkevakuutus, eli YEL-vakuutus, on yrittäjän ja yrittäjämäisesti itsensätyöllistävän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi eri elämäntilanteissa jo paljon ennen eläkeikää. Se on lakisääteinen vakuutus, jota ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

YEL-vakuutusmaksu perustuu arvioituun työtuloon, ja se on kokonaan verovähennyskelpoinen. Vuonna 2019 vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaalla ja yli 62-vuotiaalla 24,1 prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta ja 53-62-vuotiaalla 25,6 prosenttia.

Ensimmäistä kertaa YEL-vakuutuksen hankkiva itsensätyöllistäjä saa vakuutusmaksusta 22 prosentin alennuksen toiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

YEL-vakuutus on pakollinen, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät :

  • työskentelysi ei tapahdu eläkevakuuttamisen kannalta työ- tai virkasuhteessa, toisin sanoen työskentelet esimerkiksi laskutuspalvelun kautta
  • olet 18–67-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuus on sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää 68 vuotta; vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta),
  • yrittäjämäinen toimintasi on kestänyt neljä kuukautta ja
  • arvioitu työtulosi vuonna 2019 on vähintään 7 799,37 euroa vuodessa.

Jos siis arvioitu työtulosi yrittäjämäisestä työstä ylittää YEL:in minimirajan (7 799,37 € vuonna 2019), YEL-vakuutus on sinulle pakollinen. Työtuloiksi lasketaan kaikki yrittäjämäisesti ansaittu tulo eli yhteenlaskettuna esimerkiksi eri laskutuspalveluiden kautta tai ammatinharjoittajana ansaitsemasi tulot riippumatta siitä, onko työskentely pää- tai sivutoimista.

Jos arvioitu työtulosi 12 kuukauden jaksolla jää alle YELin minimirajan (7 799,37 € vuonna 2019), YEL-vakuutus ei ole sinulle pakollinen. Sinulla on kuitenkin halutessasi mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus myös pienemmällä työtulolla.

Sinun on otettava YEL-vakuutus viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun lakisääteisen YEL-vakuutuksen edellytykset täyttyvät.

Vakuuttamisesta kannattaa huolehtia ajoissa, sillä mikäli otat vakuutuksen myöhässä, vakuutusmaksuusi voidaan lisätä laiminlyöntikorotus.

Jos työtulosi ei ylitä pakollisen YELin minimirajaa (7 799,37 euroa vuodessa), sinulla on mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus.

Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Lisätietoa vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

Laskutuspalveluiden käyttäjät on luokiteltu eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjäksi 1.5.2017 alkaen. Se tarkoittaa sitä, että vastaat oman eläkevakuutuksesi järjestämisestä YEL-vakuutuksella, jos yrittäjämäinen toimintasi täyttää YEL-vakuuttamisen ehdot.

YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yrittäjämäisen toiminnan alkamisesta. Voit valtuuttaa Eezyn ottamaan vakuutuksen puolestasi haluamastasi työeläkeyhtiöstä tai voit ottaa vakuutuksen itse joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, mikäli alallasi sellainen toimii.

Pyrimme tekemään eläkevakuuttamisesta Eezyn käyttäjille mahdollisimman helppoa myös jatkossa. Voit antaa Eezylle valtuutuksen hoitaa YEL-vakuutuksen ottaminen puolestasi, se onnistuu helposti extranetissa (omat tiedot / YEL-vakuutus).

Vuosityötulostasi riippuen voit valita joko pakollisen tai vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Samalla pääset valitsemaan, miten useaan maksuerään toivot vakuutusmaksun jaettavan.

Vakuutusmaksulaskut saat ilmoittamaasi osoitteeseen ja huolehdit niiden maksamisesta itse. YEL-vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen.

Jos et aiemmin ole ollut YEL-vakuutettu, olet oikeutettu aloittavan yrittäjän alennukseen yrittäjämäisen toiminnan ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. Alennus on 22 % vakuutusmaksusta.

Jos sinulla on ollut YEL-vakuutus aiemmin, mutta se on alkanut 1.1.2001 jälkeen ja sinulla on vielä jäljellä alennuskuukausia, saat jäljellä olevan alennuksen myös toiseen YEL-vakuutukseesi. Kolmanteen YEL-vakuutusjaksoon alennusta ei myönnetä, vaikka kokonaisaika olisikin alle 48 kuukautta.

Eläkevakuutusyhtiöt seuraavat alennuskuukausien kertymää ja huolehtivat siitä, että maksuissasi huomioidaan sinulle kuuluvat alennukset.

YEL-vakuutusmaksu määräytyy itse arvioimasi vuosityötulon perusteella. Pystyt kuitenkin vaikuttamaan itse YEL-maksusi suuruuteen ja sitä kautta käteen jäävään nettopalkkaan.

Lain mukaan YEL:n mukaisen työtulon on vastattava työpanostasi eli sellaista palkkaa, joka keskimäärin vastaa kyseisestä työstä maksettua korvausta. Työtulo ei siis suoraan perustu yrittäjämäisen toimintasi tulokseen tai verotettuihin ansiotuloihin.

Työtuloiksi lasketaan siis kaikki yrittäjämäisesti ansaittu tulo eli yhteenlaskettuna esimerkiksi eri laskutuspalveluiden kautta, toiminimellä, ammatinharjoittajana tai freelancerina ansaitsemasi tulot.

Lisätietoa työtulon arvioinnista.

YEL-vakuutettuna itsensätyöllistäjänä sosiaaliturvasi määräytyy samoin perustein kuin yrittäjillä eli se perustuu pääsääntöisesti YEL-vakuutuksesi arvioituun työtuloon.

YEL-tuloosi perustuu

  • sairauspäivärahasi
  • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi
  • sekä työttömyysturvasi.

Jos olet päätoimisessa työsuhteessa ja toimit itsensätyöllistäjänä ainoastaan sivutoimisesti, voit edelleen kuulua palkansaajien työttömyyskassaan.

Eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta löytyvillä laskureilla voit katsoa, miten arvioimasi työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi.

Veritaksen laskuri

Varman laskuri

Alla olevan linkin kautta aukeaa kuva, josta näet, miten työtulon muutos vaikuttaa sosiaaliturvaan:

YEL-työtulo maksut ja etuudet vuonna 2018

YEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus liittyä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan eli AYT:n jäseneksi. Työttömyysturvan piiriin pääseminen edellyttää, että YEL-vakuutuksesi perusteena oleva työtulo on vähintään 12 816 euroa vuodessa.

AYT:n jäsenenä olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan yrittäjämäisen toiminnan lopetettuasi, mikäli ansiosidonnaisen päivärahan muut ehdot täyttyvät.

Lisätietoa AYT:n jäsenyydestä.

AYT:n esite (pdf)

Mikäli et ole työttömyyskassan jäsen tai ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehdot eivät muuten täyty, voit saada peruspäivärahaa, mikäli työssäoloehto täyttyy.

Jos yrittäjämäinen toimintasi on sivutoimista, voi sinulla olla mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa.

Jos olet päätoimisessa työsuhteessa ja toimit itsensätyöllistäjänä ainoastaan sivutoimisesti, voit edelleen kuulua palkansaajien työttömyyskassaan.

 

Palkansaajakassasta yrittäjä-kassaan – mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan

Jos olet palkansaajakassan jäsen, sinulla on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, mikäli siirryt AYT-kassan jäseneksi kolmen kuukauden kuluessa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisesta ja kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

AYT:n sivuilta lisätietoa aiheesta katkeamaton työttömyysturva

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta yleisesti löytyy Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Oman eläkekertymäsi voit tarkistaa Työeläke.fi-sivustolla.

 

Eläkevakuutusyhtiöt:

Elo

Etera

Ilmarinen

Varma

Veritas

 

YEL-sanasto

YEL-vakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus, jonka piiriin myös laskutuspalveluiden kautta itsensätyöllistävät kuuluvat 1.5.2017 lähtien

Vuosityötulo

Yhteenlasketut ansiotulot yritys- tai yrittäjämäisestä toiminnasta (laskutuspalveluiden kautta tehtävä työ, ammatinharjoittaja, freelancer, toiminimi, osakeyhtiö jne)

YEL-työtulo (arvioitu työtulo)

Arviosi työpanoksesi arvosta 12 kuukauden aikana. Ei tarvitse olla sama kuin toteutunut tulo, mutta lain mukaan pitää vastata samasta työstä keskimäärin maksettavaa palkkaa.

YEL-työtulo on perusta vakuutusmaksullesi, kertyvälle eläkkeellesi sekä yrittäjän ja yrittäjämäisesti toimivan itsensätyöllistäjän sosiaali- ja työttömyysturvalle.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Vaikka työtulosi ei ylittäisi YEL-vakuutuksen minimirajaa, on sinulla halutessasi mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus.

Aloittavan yrittäjän alennus

22 % alennus YEL-vakuutusmaksuista toiminnan ensimmäisen 48 kuukauden ajalle.

YEL-maksuprosentti ikäryhmittäin (% YEL-työtulosta)

YEL-maksuprosentti ikäryhmittäin(% YEL-työtulosta)
18–52 vuotta24,1 %
53–62 vuotta25,6 %
63–24,1 %

(maksuprosentti vaihtuu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta)

Esimerkkejä YEL-maksun suuruudesta eri YEL-työtuloilla

YEL-työtuloYEL-vakuutusmaksu (24,10–25,60 % YEL-työtulosta)Maksu aloittavan yrittäjän alennuksella (22 % alennus)
7 799,37 €1 879,65–1996,64 €1 466,13–1 557,38 €
12 816,00 €3 088,66–3 280,90 €2 409,15–2 559,10 €
20 000 €4 820–5 120 €3 759,60–3 993,60 €
30 000 €7 230–7 680 €5639,40–5 990,40 €

YEL-rajat

 Euroa / vuosi
YEL-työtulon alaraja7 799,37 €
YEL-työtulon yläraja177 125 €
Mahdollisuus työttömyysturvaan, jos YEL-työtulo vähintään12 816,00 €