Rekisteröidy Eezyn käyttäjäksi viimeistään siinä vaiheessa, kun olet sopinut toimeksiannosta asiakkaasi kanssa, ennen työn aloittamista. Näin varmistat, että palveluumme sisältyvät vakuutukset –  vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutus – ovat voimassa työsuorituksen aikana.

Vakuutukset kattavat useimmat ammattialat. Jos työskentelet harvinaisemmalla alalla, niin varmista neuvonnastamme vakuutusturvasi ennen toimeksiannon aloittamista.

Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus Eezyn käyttäjille

Eezy Osk on ottanut vapaaehtoisen työajan tapaturmavakuutuksen seuraavasti:

Vakuutus on voimassa Eezyn kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja.

Vakuutuksesta korvataan työtapaturma- ja ammattitautilakia mukaillen:

  • Sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa.
  • Matka- ja majoituskulut ja ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet.
  • Ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. Päivärahan määrä perustuu Eezyn kautta laskutetun työtulon määrään, mutta kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansiolla tarkoitetaan työtapaturmalain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, joka määrä vuonna 2018 on 14 100,00 €.
  • Haittaraha, joka lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.
  • Kuolemantapaus, vakuutusmäärä 25 000 e. Edunsaajana ovat omaiset.
  • Korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu.
  • Vakuutusehdot sisältävät rajoituksia. Vakuutuksesta ei mm. korvata: tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita kuntoutuskorvauksia.
  • Korvauksenhaku tapahtuu Eezyn kautta.
  • Vakuutusturva perustuu vakuutussopimuslakiin ja vakuutukseen kirjoitettaviin ehtoihin. Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta.

Vastuuvakuutus

Eezy on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella, joka kattaa toimeksiantajille sekä ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot 1 miljoonaan euroon saakka. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta ammattitaidosta tai riittämättömästä valmistautumisesta työhön. Vastuuvakuutus ei kata suunnittelu- ja konsultointitoimintaa, tätä varten saatat joutua ottamaan oman vakuutuksen. Mikäli oma vakuutusyhtiösi ei myönnä tällaista konsultin vastuuvakuutusta yksityishenkilölle, saat sen käyttämästämme If vakuutusyhtiöstä; kysy lisätietoa neuvonnastamme.

Eläkevakuutus

Työttömyysturvalaissa laskutuspalvelun käyttäjä luokitellaan yrittäjäksi ja siten yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. YEL-vakuutus on pakollinen, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät ja vastuu vakuutuksen järjestämisestä on sinulla itselläsi. Eezy kuitenkin auttaa ja neuvoo myös YEL-vakuuttamiseen liittyvissä asioissa, ja halutessasi voit antaa meille valtuutuksen ottaa vakuutus puolestasi valitsemastasi eläkeyhtiöstä.

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta.