Itsensätyöllistäjän käsikirja

Toimiessasi kauttamme laskutamme työsi yleensä arvonlisäverollisena (24 %). Poikkeuksena ovat tietyt erityisalat, joissa arvonlisävero on normaalia pienempi tai jopa 0 %. Jos toimit alalla, jonka alv-käytäntö poikkeaa normaalista, otathan yhteyttä laskutukseemme p. 09 4247 5637 tai laskutus@eezy.fi ennen toiminnan aloittamista, ja varmistat, että laskuttaminen Eezyn kautta onnistuu.

Kauttamme onnistuu myös laskuttaminen rakennusalan käänteisellä arvonlisäverolla.

Myytäessä palveluita EU:n ulkopuolelle on työ arvonlisäverotonta. EU:n sisämarkkinoilla käytetään yleensä käännettyä arvonlisäveroa, jolloin työn tilaaja vastaa arvonlisäverosta.

Mikäli toimeksiantajasi on yritys, voit ilmoittaa laskutushintasi toimeksiantajallesi tarjous-/sopimusvaiheessa arvonlisäverottomassa muodossa eli xxx,xx € + alv. Yksityisille kuluttajille on aina ilmoitettava arvonlisäverollinen laskutushinta eli muodossa xxx,xx € (sis. alv.).

Eläkevakuuttamisen osalta kuulut YELin piiriin ja vastaat vakuuttamisestasi itse. Halutessasi voit valtuuttaa Eezyn ottamaan YEL-vakuutuksen puolestasi, jolloin voit myös tehdä tarvittaessa muutokset vakuutukseen Eezyn extranetissa. Vakuutusmaksut lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen ja huolehdit niiden maksamisesta itse. Vakuutusmaksut voit vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Katso tarkempaa tietoa YEL-vakuuttamisesta.

Eezyn laskutuspalvelua voivat käyttää yksityishenkilöt (työnsuorittajat), joilla ei ole aktiivisessa toiminnassa olevaa omaa yritystä, jonka toimialaan laskutettava työ kuuluu.

Täytä laskuluonnos extranetissa jokaisesta suorituksesta, jonka vastaanotat iZettleen.

Tämä onnistuu kirjautumalla Extranettiin ja valitsemalla ”Uusi laskuluonnos”. Jos asiakkaan nimi ei ole tiedossa tai asiakkaiden erittely ei ole kannaltasi oleellista, voit tehdä uuden henkilöasiakkaan nimeltään iZettle Asiakas, jolla osoitteena 00000 iZettle. Valitse laskupohjaksi ”Kotimaa” ja ammatti sen mukaan, mikä on lähinnä tekemääsi työtä. Laskun lähetystavaksi näissä iZettle-suorituksissa merkitään aina ”Ei lähetetä” (ja tämä valinta löytyy asiakkaan alta). Lisäksi kannattaa kirjoittaa ”Viesti Eezylle” kohtaan iZettle.

Myyntilaskuriville merkitse iZettlen applikaatiosta näkemäsi kuitin numero, niin pystymme kohdistamaan iZettleltä tulevan suorituksen sinulle.

Samana päivänä vastaanottamasi korttimaksut voit niputtaa samalle laskuluonnokselle.

Vähennä vastaanotetusta kokonaissummasta 1,5 % iZettlen komissio, eli esim. 100 € korttimaksusta merkitse arvonlisäverolliseksi hinnaksi 98,50 € (joka on siis summa, jonka iZettle meille tilittää).

Ilmoita samalla lomakkeella myös mahdolliset työstä aiheutuneet kulut ja toimita meille kulutositteet. Katso ohje kulutositteiden toimittamiseen.

Jos sinulla ei vielä ole iZettle-korttimaksulaitetta, mutta olet kiinnostunut ottamaan sen käyttöösi, olethan yhteydessä neuvontaamme 09 4247 5630 tai info@eezy.fi

Lisätietoja iZettlestä saat osoitteesta https://www.izettle.com/fi/card-readers

Yksityiset asiakkaasi ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen maksamastaan työn osuudesta verottajan ohjeiden mukaisesti.

Työn osuus on helppo selvittää, mikäli laskutat erikseen työn ja tarvikkeet/materiaalit, jolloin asiakkaasi voi hakea kotitalousvähennystä suoraan maksetun laskun perusteella.

Mikäli olet myynyt työsi kokonaishinnalla sisältäen tarvikkeet, tarvitsemme sinulta tiedon tarvikkeiden osuudesta asiakkaalle lähetettävää erittelyä varten. Jos asiakkaasi haluaa todistuksen kotitalousvähennystä varten, voit pyytää sen osoitteesta todistukset@eezy.fi.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät Verohallinnon sivuilta osoitteesta http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys.

Työn tekemisestä aiheutuvat kulusi ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kauttamme. Kulusi voivat olla esim. materiaali-, tarvike- ja matkakuluja ja niiden on liityttävä laskutettavaan työhön.

Kulujen osuus vähennetään asiakkaasi maksaman laskun arvonlisäverottomasta loppusummasta pääsääntöisesti ennen palkanlaskentaa, ja vasta tämän jälkeen pidätetään loppusummasta palkanmaksuun liittyvät sivukulut.

Kulujesi korvaaminen edellyttää, että

 • olet merkinnyt lähettämäsi laskuluonnoksen kohtaan ”3 Kulukorvaukset” joko vaihtoehdon ”Minulla on työstä aiheutuneita kuluja” tai ”Lähetän kululomakkeen myöhemmin” ja
 • lähetät kuitit sekä laskut maksutositteineen meille sähköisessä muodossa tai alkuperäisinä kappaleina postitse.

 

Vaatimukset kulutositteille:

 • Kulutosite ei saa olla yli kahta kuukautta vanhempi palkanmaksupäivästä lukien
 • Kulutositteella ei saa olla muita kuin työstä aiheutuneita hankintoja
 • Kulujen maksajan tulee olla sinä itse
 • Mahdollisella kululaskulla tulee olla sinun nimesi tai Eezyn kautta laskuttaessasi käyttämäsi markkinointinimi (se ei siis voi olla esimerkiksi entisen yrityksesi nimi tai y-tunnus)
 • Sama kulutosite voi kohdistua useampaan eri toimeksiantoon, kunhan kululomakkeella on selvitys kaikista niistä laskuista, joissa kuitin tarvikkeita on käytetty.
 • Samaa kulutositetta ei voi käyttää kuin yhden kerran.

 

Kuluille ei ole henkilö- tai työkohtaista ylärajaa. Työstä on kuitenkin aina jäätävä vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kulujen korvaamisen jälkeen. Tämä saattaa joissain tapauksissa rajoittaa sekä korvattavien kulujen että verovapaiden matkakulukorvausten huomioimista.

Kaikkia hankintoja ei voida hyväksyä kuluiksi

Kuluiksi emme voi hyväksyä hankintoja, joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä, mikäli näitä ei ole laskutettu asiakkaalta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi vaatteet, puhelin, tietokone, majoitus- ja vuokrakulut sekä pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut työkalut. Nämä hankinnat ja kulut saatat saada vähennettyä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi, mikäli verottaja katsoo niiden olleen tarpeellisia ammattisi harjoittamisessa.

Koulutuksia, kursseja ja ammattikirjallisuutta ei myöskään voi vähentää kauttamme.

 

Katso seuraavaksi: Kululomakkeen täyttäminen

Voit työsi ohella laskuttaa toimeksiantajaltasi myös työhösi liittyviä tarvike-, materiaali- ja matkakuluja, sen mukaisesti mitä asiakkaasi/toimeksiantajasi kanssa yhdessä sovitte. Täytä tiedot laskuluonnoksen kohtaan ”Tavara- ja matkalaskutus”.

Laskutettavien matkakulujen suuruuden sovit toimeksiantajasi kanssa, eikä niiden tarvitse olla verottajan määräysten mukaisia. Verovapaiden matkakustannusten korvaamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu toimeksiantajaltasi eriteltynä omalle laskuriville.

Mahdollista tarvikkeiden ja materiaalien myyntivoittoa käsitellään palkanmaksussa samoin kuin varsinaista työtuloasi.

Toimita ostokuitit/laskut meille muiden kulutositteiden kanssa.

Katso ohjeet:

Kulujen vähentäminen

Kululomakkeen täyttäminen

Kulutositteiden lähettäminen

Matkakulujen korvaaminen

Täytä ja lähetä extranetin kululomake ennen kulutositteiden toimittamista.

Täyttäessäsi kululomaketta valitse ”valitse lasku”-kohdasta se laskuluonnos, johon kulut liittyvät. Voit valita vain laskuluonnoksen, johon liittyvää laskua toimeksiantajasi ei vielä ole maksanut ja olet valinnut laskuluonnoksella kohdan ”lähetän kululomakkeen myöhemmin”.

Valittuasi kuluihin liittyvän laskuluonnoksen, merkitse Kulutositteet-kohdan alle tositteesi.

 • Kirjaa jokainen kulutosite omalle rivilleen.
 • Jos kuitilla on useita arvonlisäverokantoja, kunkin arvonlisäverokannan ostot tulee lisätä omille riveilleen. Jos ostosi on ulkomailta, valitse arvonlisäveroksi 0 % riippumatta kyseisen maan ALV-kannasta.
 • Kulurivin päivämäärä on maksukuitin päivämäärä  (käteis- ja korttiostot). Jos osto on tapahtunut laskulla, kulurivin päivämäärä on laskun päiväys, ei maksukuitin päivä.
 • Kirjaa perusteltu selite hankinnalle (pelkästään esimerkiksi ”tarvikkeet” ei ole riittävä selite vaan kerro tarkemmin, mitä tarvikkeita olet ostanut).

Jos kulusi eivät kohdistu yksittäiseen laskuluonnokseen, kirjoita lomakkeen lisätietoihin toivomus siitä, miten haluat kulut korvattavaksi, esim. ”huomioidaan seuraavassa palkanmaksussa”. Tässäkin tapauksessa on valittava jokin palkanmaksuun menevä laskuluonnos.

 

Katso seuraavaksi: Kulutositteiden lähettäminen

Olethan muistanut täyttää ja lähettää kululomakkeen extranetissä ennen kulutositteiden lähettämistä?

Kulutositteiden lähettäminen sähköisesti

Suosittelemme ensisijaisesti lähettämään kulutositteet sähköisesti, jotta palkanmaksusi ei viivästy mahdollisten postintoimituksen viiveiden vuoksi.

 1. Skannaa kuitit/laskut tai ota niistä selkeät kuvat vaikka kännykän kameralla.
 2. Jos sinulla on useampia kuitteja voit sovittaa A4:n alueelle 1-4 kuittia niin, että jokainen on selkeästi luettavissa.
 3. Valitse kululomakkeella lähettäväsi tositteet sähköisesti. Liitä tiedostot PDF- tai JPG-muodossa.

Säilytä alkuperäiset kuitit ja laskut palkanmaksuun saakka siltä varalta, että lähettämäsi tiedostot eivät jostain syystä olisi olleet kelvollisia ja joudumme pyytämään niitä sinulta uudelleen.

Kulutositteiden lähettäminen postitse

Voit lähettää alkuperäiset kuitit/laskut (huom! ei kopioita) myös maksuttomana vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä. Kirjoita kuoreen osoitteeksi:

EEZY
Tunnus 5017359 00003
VASTAUSLÄHETYS

Tarkista, että kirjoitit osoitteen tunnuksen oikein! Voit myös pyytää neuvonnastamme valmiita vastauslähetyskuoria.

Liitä mukaan erillisellä paperilla nimesi ja yhteystietosi sekä sen kululomakkeen numero, johon tositteet liittyvät. Mikäli tositteista ei suoraan selviä hankintojen käyttötarkoitus, liitä mukaan selvitys siitä, miten kulut ovat liittyneet työn tekemiseen. Huomioithan, että postitse tositteiden perille saapuminen voi viedä useampia päiviä.

Laskujen suoritukset voit ottaa asiakkailta vastaan myös käteismaksuina. Kuitit tulee lähettää meille kahden kuukauden sisällä kuitin päivämäärästä.

Jokaisesta myyntitapahtumasta on tehtävä erillinen myyntitosite. Tähän käy tavallinen, jäljennöskappaleen tekevä kuittivihko. Juoksevasti numeroituihin kuitteihin on merkittävä:

 • myytyjen palveluiden tai tuotteiden määrä ja laji
 • palveluista tai tuotteista suoritettu maksu sekä arvonlisäveron osuus
 • kuitin antamispäivä
 • allekirjoitukseksi Eezy Osk, Hämeentie 3, 5. kerros, 00530 Hki, y-tunnuksemme 2197002-2, nimikirjoituksesi ja nimenselvennys

Käteismaksukuittien toimittaminen sähköisesti

Skannaa kuitit yksitellen tai ota kuiteista selkeät digikuvat vaikka kännykän kameralla. Liitä kuitit laskuluonnoksen kohdassa 5 lisäämällä liitetiedostot laskulle.

Käteismaksukuittien toimittaminen postitse

Voit lähettää kuitit myös maksuttomana vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä, kirjoita kuoreen osoitteeksi:

EEZY
Tunnus 5017359 00003
VASTAUSLÄHETYS

Tarkista, että kirjoitit osoitteen tunnuksen oikein. Voit myös pyytää neuvonnastamme valmiita vastauslähetyskuoria.

Käteiskuittien tilitys

Myynnin mukainen summa maksetaan tilillemme kuittien lähettämisen yhteydessä. Tilinumero (Nordea) FI47 1023 3000 2401 30. Kirjoita maksun viestikenttään käteistilitys ja laskuluonnoksen numero.

Täytä extranetissä laskuluonnos, josta käy ilmi, käteissuorituksen summa sekä myyntipäivät. Merkitse lomakkeelle asiakkaaksi/toimeksiantajaksi omat tietosi. Ilmoita samalla lomakkeella myös mahdolliset työstä aiheutuneet kulut ja toimita meille kulutositteet. Katso ohje kulutositteiden toimittamiseen.

 

Työn ollessa laskutuskelpoinen, ilmoitat siitä täyttämällä ja lähettämällä laskuluonnoksen Eezyn extranetissä. Teemme ja lähetämme laskun jo samana päivänä, mikäli saamme oikein täytetyn laskuluonnoksesi viimeistään klo 14.

Voit seurata laskutuksesi tilaa laskukohtaisesti extranetissä. Näet sieltä lähettämäsi laskuluonnoksentilanteen; milloin se on laskutettu, onko suoritus saapunut, sekä onko laskun summa maksettu palkkana.

Lähettämäsi laskuluonnos sekä asiakasrekisterisi tallentuvat extranetiin, joten voit käyttää tallennettua asiakasrekisteriäsi uusien laskuluonnosten pohjana. Käytössäsi on myös välitallennusmahdollisuus, eli voit tallentaa keskeneräisen laskuluonnoksen, ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

Jos tarvitset neuvontaa laskutusasioissa, ota yhteyttä p. 09 4247 5637 arkisin klo 9-15, tai sähköpostilla laskutus@eezy.fi

Palkkalaskurillamme voit laskea, miten paljon sinun tulee työstäsi laskuttaa saadaksesi haluamasi palkan. Laskurilla näet myös, paljonko tietystä laskutussummasta sinulle maksettaisiin palkkaa. Voit syöttää laskuriin myös mahdolliset työstä aiheutuvat kulusi.

Veloitushintasi ei saa johtaa ansioon, joka alittaa alasi taulukkopalkan. Ohjeena käytetään alasi yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli sellaista ei alallasi ole, pitää sinulle tulevan palkan kuitenkin olla kohtuullinen tehtyyn työhön nähden.

Palveluittesi markkinoinnissa käytät pääsääntöisesti omaa nimeäsi, mutta voit käyttää myös omaa, epävirallista ”toiminimeä”.

Valitessasi nimeä tarkista YTJ-tietopalvelusta, ettei nimeä ole jo rekisteröity kaupparekisterissä. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ettei aikomaasi nimeä ole jo varattu domainiksi eli kotisivujen osoitteeksi. Tämän voit tarkistaa esim. www.domainpalvelut.com palvelun avulla.

Voit halutessasi varata valitsemallesi markkinointinimelle oman kotisivuosoitteen eli domainin. Tämän jälkeen on epätodennäköistä, että joku toinen rekisteröisi saman nimen viralliseksi toiminimekseen. Vaikka varaat domainin, sinun ei ole pakko julkaista osoitteeseen kotisivuja. Rekisteröimällä domainin saat samalla käyttöösi sähköpostin, jonka loppuosa on sama kuin markkinointinimesi.

Mainonnassa ja tarjouksissa voit käyttää mainintaa ”työ laskutetaan Eezy Osk:n kautta” tai ”työn laskuttaa Eezy Osk”.

Täytä extranetin kululomakkeelle matkaerittely katuosoitteineen (kadunnimi, kiinteistön numero, kaupunki), päivämäärineen sekä kellonaikoineen. Jokainen päivä tulee kirjata kululomakkeelle erikseen. Kirjaa samalle lomakkeelle myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Matkakuluja voimme korvata sinulle verottajan ohjeiden mukaisesti joko verovapaina tai ennakonpidätysvapaina kulukorvauksina:

Verovapaat matkakulut

Matkakuluja voimme korvata sinulle verovapaina kustannusten korvauksina verottajan määräysten mukaisesti. Matkakustannusten korvaaminen verovapaina kulukorvauksina edellyttää, että matkakulut on laskutettu erikseen toimeksiantajaltasi.

Muut kuin verovapaat matkakulut

Mikäli et laskuta matkakuluja erikseen toimeksiantajaltasi, voimme maksaa matkakulukorvauksen sinulle ilman ennakonpidätystä. Se tarkoittaa, että matkakulukorvausten osuudesta ei tehdä ennakonpidätystä palkanmaksun yhteydessä. Korvaus on kuitenkin veronalaista ansiota, mutta voit vähentää nämä matkakulut tulonhankkimisvähennyksinä omassa verotuksessasi. Extranetin Omat tiedot -sivulta voit tulostaa verovuosikohtaisen raportin, jossa nämä matkakulut on eritelty oman veroehdotuksen täydentämistä helpottamaan.

 

Lisätietoa matkakulujen korvaamisesta: Verohallinnon kannanotto Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa

Katso Kululaskutus

Eezyn kautta voi vähentää kulukorvauksena sellaista toimitilavuokraa, joka on laskutettu päivä- tai tuntikohtaisesti ja liittyy suoraan laskuttamaasi toimeksiantoon eli vuokrausajankohta on sama kuin työsuorituksen ajankohta.

Kuukausivuokran vähentäminen Eezyn kautta kuluna on mahdollista vain silloin, kun voidaan todentaa, että toimitilavuokra kohdistuu suoraan tekemääsi työhön, ja että vuokrakululla ei ole henkilökohtaista käyttöä. Esimerkiksi kampaamon vuokratuolin voidaan todentaa liittyvän suoraan työn suorittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi varastotilan vuokraa ei katsota suoraan työn suorittamiseen kohdistuvaksi kuluksi, joten sitä et voi Eezyn kautta vähentää (tällaisia kuluja voit mahdollisesti vähentää omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi).

Toimeksiantajasi/asiakkaasi maksettua laskun ja suorituksen saavuttua tilillemme, laskemme ja maksamme palkkasi viivytyksettä tai valitsemanasi palkanmaksupäivänä. Voit valita palkanmaksupäiväsi useista eri vaihtoehdoista Extranetin Omat tiedot -osiossa (esimerkiksi ”Kuukauden 1. päivänä” tai ”Kahdesti kuussa, 1. ja 14. päivänä”). 

Toimita voimassaoleva verokorttisi hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Jos meillä ei ole voimassaolevaa verokorttiasi palkanmaksuhetkellä, joudumme verottajan ohjeistuksen mukaisesti pidättämään palkastasi 60 % ennakonpidätyksen.

Palkanmaksupankkimme on Nordea.

Jos tarvitset palkkasi nopeasti, tutustu EezyExpress-palveluun.

Laskemme ja maksamme palkkasi viimeistään seuraavana pankkipäivänä toimeksiantajasi suorituksen saapumisesta, ellet ole valinnut jotain muuta palkanmaksupäivää.

Toimita voimassaoleva verokorttisi hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Jos meillä ei ole voimassa olevaa verokorttiasi palkanmaksuhetkellä, joudumme verottajan ohjeistuksen mukaisesti pidättämään palkastasi 60 % ennakonpidätyksen.

Toimita myös palkanmaksua varten kululomake tositteineen, mikäli sinulla on kuluvähennyksiä.

Maksamme palkkasi joko viivytyksettä asiakkaasi/toimeksiantajan suorituksen saavuttua tai valitsemanasi palkanmaksupäivänä. Palkanmaksupäivän voit valita extranetissä Omat tiedot -osiossa, ja se voi olla joku seuraavista vaihtoehdoista:

 • Heti suorituksen tultua
 • Kuukauden 1. päivänä
 • Kuukauden 7. päivänä
 • Kuukauden 14. päivänä
 • Kuukauden 22. päivänä
 • Kuukauden viimeisenä päivänä
 • Kahdesti kuussa, 1. ja 14. päivänä
 • Kahdesti kuussa, 7. ja 22. päivänä
 • Kahdesti kuussa, 14. ja kuun viimeisenä päivänä

Palvelumaksumme suuruus määräytyy laskutuksesi arvonlisäverottoman yhteissumman perusteella. Palvelumaksun prosentti pienenee, kun laskutuksesi yhteissumma kertyy suuremmaksi.

Laskutuksesi yhteensäPalvelumaksu
alle 75.000 euroa5 % + alv
yli 75.000 euroa4 % + alv
yli 150.000 euroa3 % + alv

Yhteissummaan lasketaan mukaan nykyisen extranetin kautta tehty, palkanmaksuun johtanut laskutus. Yhteissumma karttuu jatkuvasti, eikä siis nollaudu esim. vuodenvaihteessa. Seuraamme laskutuskertymääsi, ja pienennämme palvelumaksuprosenttiasi välittömästi, kun pienempään prosenttiin oikeuttavan rajan ylittäneestä laskutuksesta on maksettu palkka.

Lähetämme tiedon pienemmästä prosentista sähköpostilla. Voit myös tarkistaa oman prosenttisi extranetin aloitussivulta.

Jotta voi tarjota palveluita (kotipalvelua) asiakkaille arvonlisäverottomasti ja ottaa vastaan palveluseteleitä, tulee sinun olla hyväksyttynä kaupungin sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Kaupungeilla ei ole yhtenevää linjausta siitä, voiko palvelutuottaja toimia ilman omaa y-tunnusta, laskuttaen työnsä Eezyn kautta. Tästä syystä kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kaupungin sosiaalipalveluihin ja tiedustella, voiko palvelusetelituottaja laskuttaa työnsä Eezy Osk:n kautta. Mikäli Eezyn kautta laskuttaminen ei ole kaupungin näkökulmasta este, voit hakeutua palvelusetelituottajaksi täyttämällä hakemuslomakkeen, jonka myös Eezy osaltaan täyttää ja allekirjoittaa.

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään tuottajat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut kriteerit ja ehdot. Erillistä sopimusta kaupungin ja palveluntuottajan välille ei tehdä, vaan hakulomake allekirjoituksineen ja sitoumuksineen toimii sopimuksena.

Tarkempia tietoja palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta eri kaupungeissa löydät hakemalla verkosta hakusanoillapalvelusetelituottaja + kaupungin/kunnan nimi.

Asiakkaasi/toimeksiantajasi maksusuorituksen viivästyessä voit Extranetin kautta pyytää meitä lähettämään maksumuistutuksen laskusta. Mikäli emme senkään jälkeen saa maksusuoritusta, lähetämme pyynnöstäsi asiakkaallesi/toimeksiantajallesi tiedotteen saatavan siirtymisestä perintätoimiston hoidettavaksi. Mikäli maksusuoritusta ei tämänkään jälkeen saada, siirrämme pyynnöstäsi saatavan yhteistyökumppanimme OK Perintä Oy:n perittäväksi. Perintään siirtämisen edellytys on, että lasku on riidaton.

Kaikki edellä mainitut perintätoimenpiteet ovat sinulle maksuttomia. Maksukehotuksia ja perintää koskevat pyynnöt lähetät meille extranetin kautta.

Mikäli päätät Eezyn kautta toimimisen sijaan perustaa oman yrityksen, ilmoitathan siitä meille.

Muistathan, että jos sinulla ei aiemmin ole ollut yritystä, voit hakea starttirahaa. Eezyn kautta toimiminen saattaa helpottaa starttirahan saamista.

Tervetuloa eezyläiseksi! Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen on maksutonta. Maksat vain palvelun käytöstä, ja vasta sitten, kun olet itse saamassa palkkaa. Palvelumaksumme on 3–5 %+ alv arvonlisäverottomasta laskutussummastasi. Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen ei velvoita sinua mihinkään, voit myös lopettaa palvelun käytön milloin tahansa.

Sovit toimeksiannoista, työn hinnoittelusta ja ehdoista suoraan toimeksiantajasi kanssa. Suuremmissa ja toistuvissa toimeksiannoissa suosittelemme aina kirjallisen sopimuksen tekemistä. Sopimuksissa käytät työnsuorittajana omaa nimeäsi sekä mainintaa ”työn laskuttaa Eezy Osk” tai ”työ laskutetaan Eezy Osk:n kautta”, josta toimeksiantajalle selviää verotuksellinen asemasi. Tällöin sopimukseen voit lisätä myös Eezyn y-tunnuksen 2197002-2. Tarvittaessa saat meiltä neuvontaa sopimuksen teossa. Voimme myös tarkistaa laatimasi sopimuksen ennen allekirjoitusta.

Extranetista löydät ladattavat sopimuspohjat sekä yritys- että yksityisasiakkaiden toimeksiantoihin.

Mikäli tekemäsi urakkaluonteisen sopimuksen arvonlisäverollinen summa ylittää 5000 euroa, haluamme tarkastaa sopimuksen ennen sen solmimista. Tämä ei koske tuntihinnalla laskutettavia töitä, vaikka laskun loppusumma ylittäisikin 5000 euroa.

Meille on tärkeää, että kaikki käyttäjämme ovat mahdollisimman hyvin vakuutettuja. Olemme neuvotelleet vakuutusyhtiömme kanssa käyttäjillemme vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, jonka ehdot ja kustannukset ovat mahdollisimman lähellä lakisääteistä työtapaturmavakuutusta. Voit tutustua vakuutuksen sisältöön täällä.

Vakuuttajana on Vahinkovakuutusyhtiö If. Mikäli joudut työtapaturmaan, ota pikaisesti yhteyttä Eezyyn lisäohjeiden saamiseksi info@eezy.fi tai p. 09 4247 5630.

Tutustu tarkemmin kevytyrittäjän vakuutuksiin

Katso Kululaskutus

Palkka- ja työtodistukset voit tulostaa extranetistä.

Voit tehdä työn joko itse tai työporukassa yhdessä muiden rekisteröityneiden työnsuorittajien kanssa. Kaikkien työporukkaan kuuluvien työnsuorittajien on oltava rekisteröityneitä viimeistään työtä aloitettaessa. Laskuluonnoksella pitää ilmoittaa kunkin työnsuorittajan osuus toimeksiantajalta saatavasta suorituksesta. Kaikki työhön osallistuneet työnsuorittajat lähettävät omat kululomakkeensa, mikäli työn tekemisestä on aiheutunut vähennyskelpoisia kuluja.

Maksamme palkkasi, teemme ennakonpidätyksen verokorttisi perusteella ja lähetämme ansioistasi kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset verottajalle.

Olet mm. verotuksen ja kirjanpitovelvollisuuden kannalta palkansaaja. Työttömyyskorvausten kannalta sinut rinnastetaan yrittäjään. Sinulla on silti mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa, mikäli yrittäjämäinen toiminta katsotaan sivutoimiseksi.

Eläkevakuuttamisen osalta kuulut YELin piiriin ja vastaat vakuuttamisestasi itse. Halutessasi voit valtuuttaa Eezyn ottamaan YEL-vakuutuksen puolestasi, jolloin voit myös tehdä tarvittaessa muutokset vakuutukseen Eezyn extranetissa. Vakuutusmaksut lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen ja huolehdit niiden maksamisesta itse. Eläkevakuutusmaksut voit vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Laskutuspalvelua käyttäessäsi hyväksyt ja vahvistat sen, ettet ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa toimeksiantajaasi.

Ulkomaan laskutus onnistuu Eezyn kautta lähes kaikissa tapauksissa hyvin. EU:n sisällä laskutetaan yleensä käänteisellä arvonlisäverolla, jolloin lasku lähtee meiltä ilman arvonlisäveroa ja vero siirtyy laskun saajan hoidettavaksi. Laskutuslomakkeeseen tarvitset toimeksiantajasi paikallisen alv-numeron (VAT number), jonka saat yleensä toimeksiantajaltasi. Numeron oikeellisuuden voi tarkastaa täältä. Suomen verottajan ohje sekä puhelinpalvelun numero löytyy täältä.

Mikäli EU-maahan menevällä laskulla ei ole VAT-numeroa, täytä laskutuslomake ulkomaan pohjalla ja valitse alv 24 %. Euroopan ulkopuolelle laskut lähtevät alv 0 %.

Poikkeus ulkomaan laskutuksessa on Norja: jos työ tehdään Norjassa, on työnsuorittaja verovelvollinen Norjassa. Eezy ei voi hoitaa puolestasi tuloveron maksamista Norjaan, joten siksi Norjassa tehtyä työtä ei voi laskuttaa Eezyn kautta. Myös norjalaisten toimeksiantajien laskutus onnistuu normaalisti, mikäli työ on tehty Suomessa.

Ulkomaan laskutuksesta voit kysyä lisää arkisin klo 9–15 puh. 09 4247 5637 tai sähköpostilla laskutus@eezy.fi

Mikäli ulosottovirasto lähettää sinua koskevan palkanmaksukiellon, pidätämme ulosottoviraston määrittelemän osuuden joko nettopalkastasi tai laskutussummastasi ja tilitämme sen ulosottoviraston tilille. Ulosotto ei koske verovapaita korvauksia eikä sinulle korvattavia kuluja ja hankintoja.

Eezy on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella, joka kattaa toimeksiantajille sekä ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot 1 miljoonaan euroon saakka.

Jotta vakuutus on voimassa, tulee sinun rekisteröityä palveluumme ennen työn aloittamista.

Jos edellisestä Eezyn kautta saamasta palkastasi on kulunut yli vuosi, ilmoitathan meille myös ennen työn aloittamista, että jatkat jälleen toimintaa Eezyn kautta. Näin varmistat vakuutuksen voimassaolon.

Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta ammattitaidosta tai riittämättömästä valmistautumisesta työhön. Vastuuvakuutus ei kata suunnittelu- ja konsultointitoimintaa, tätä varten saatat joutua ottamaan oman vakuutuksen. Mikäli oma vakuutusyhtiösi ei myönnä tällaista konsultin vastuuvakuutusta yksityishenkilölle, saat sen käyttämästämme If vakuutusyhtiöstä. Kysy lisätietoa neuvonnastamme 09 4247 5630 tai info@eezy.fi .

Tutustu tarkemmin kevytyrittäjän vakuutuksiin

Toimitathan voimassaolevan verokortin meille hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Voit lähettää meille pää- tai sivutoimen verokortin, myös freelance-verokortti käy. Jos tarvitset esim. muuttuneiden tulojen vuoksi uuden verokortin, voit tulostaa sen itse verottajan Verokortti verkossa -palvelusta.

Verokorttisi voit lähettää meille extranetin kautta tai postitse. Jos meillä ei ole voimassa olevaa verokorttiasi palkanmaksuhetkellä, joudumme verottajan ohjeistuksen mukaisesti pidättämään palkastasi 60 % ennakonpidätyksen.

Tarkistathan, että lähetät kaikissa tapauksissa meille nimenomaan verokortin, älä siis lähetä verokortin mukana saamaasi selvitysosaa. Verokortin (kuten muunkin postin) voit lähettää meille maksuttomana vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä, kirjoittamalla kuoreen osoitteeksi:

EEZY
Tunnus 5017359
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tarkista, että kirjoitit osoitteen tunnuksen numerosarjan oikein.

Vastauslähetys kulkee tavallista kirjettä hitaammin, joten kiireellisissä tapauksissa kannattaa posti lähettää tavallisena postimaksullisena kirjeenä katuosoitteellamme:

EEZY
Hämeentie 3, 5. kerros
00530 HELSINKI

Käytä tätä osoitetta myös silloin, jos olet tilannut verottajalta verokortin, ja haluat ohjata sen suoraan meille.