Itsensätyöllistäjän käsikirja

Toimiessasi kauttamme laskutamme työsi yleensä arvonlisäverollisena (24 %). Poikkeuksena ovat tietyt erityisalat, joissa arvonlisävero on normaalia pienempi tai jopa 0 %. Jos toimit alalla, jonka alv-käytäntö poikkeaa normaalista, otathan yhteyttä laskutukseemme p. 09 4247 5637 tai laskutus@eezy.fi ennen toiminnan aloittamista, ja varmistat, että laskuttaminen Eezyn kautta onnistuu.

Kauttamme onnistuu myös laskuttaminen rakennusalan käänteisellä arvonlisäverolla.

Myytäessä palveluita EU:n ulkopuolelle on työ arvonlisäverotonta. EU:n sisämarkkinoilla käytetään yleensä käännettyä arvonlisäveroa, jolloin työn tilaaja vastaa arvonlisäverosta.

Mikäli toimeksiantajasi on yritys, voit ilmoittaa laskutushintasi toimeksiantajallesi tarjous-/sopimusvaiheessa arvonlisäverottomassa muodossa eli xxx,xx € + alv. Yksityisille kuluttajille on aina ilmoitettava arvonlisäverollinen laskutushinta eli muodossa xxx,xx € (sis. alv.).

Katso Kulujen vähentäminen

Eläkevakuuttamisen osalta kuulut YELin piiriin ja vastaat vakuuttamisestasi itse. Halutessasi voit valtuuttaa Eezyn ottamaan YEL-vakuutuksen puolestasi, jolloin voit myös tehdä tarvittaessa muutokset vakuutukseen Eezyn extranetissa. Vakuutusmaksut lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen ja huolehdit niiden maksamisesta itse. Vakuutusmaksut voit vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Katso tarkempaa tietoa YEL-vakuuttamisesta.

Eezyn laskutuspalvelua voivat käyttää yksityishenkilöt (työnsuorittajat), joilla ei ole aktiivisessa toiminnassa olevaa omaa yritystä, jonka toimialaan laskutettava työ kuuluu.

Luo laskutuslomake extranetissa jokaisesta suorituksesta, jonka vastaanotat iZettleen.

Tämä onnistuu kirjautumalla Extranettiin ja valitsemalla ”Luo uusi laskutuslomake”. Jos asiakkaan nimi ei ole tiedossa tai asiakkaiden erittely ei ole kannaltasi oleellista, voit tehdä uuden henkilöasiakkaan nimeltään iZettle Asiakas, jolla osoitteena 00000 iZettle. Valitse laskupohjaksi ”Kotimaa” ja ammatti sen mukaan, mikä on lähinnä tekemääsi työtä. Laskun lähetystavaksi näissä iZettle-suorituksissa merkitään aina ”Ei lähetetä” (ja tämä valinta löytyy asiakkaan alta). Lisäksi kannattaa kirjoittaa ”Viesti Eezylle” kohtaan iZettle.

Myyntilaskuriville merkitse iZettlen applikaatiosta näkemäsi kuitin numero, niin pystymme kohdistamaan iZettleltä tulevan suorituksen sinulle.

Samana päivänä vastaanottamasi korttimaksut voit niputtaa samalle laskutuslomakkeelle.

Vähennä vastaanotetusta kokonaissummasta 1,5 % iZettlen komissio, eli esim. 100 € korttimaksusta merkitse arvonlisäverolliseksi hinnaksi 98,50 € (joka on siis summa, jonka iZettle meille tilittää).

Ilmoita samalla lomakkeella myös mahdolliset työstä aiheutuneet kulut ja toimita meille kulutositteet. Katso ohje kulutositteiden toimittamiseen.

Jos sinulla ei vielä ole iZettle-korttimaksulaitetta, mutta olet kiinnostunut ottamaan sen käyttöösi, olethan yhteydessä neuvontaamme 09 4247 5630 tai info@eezy.fi

Lisätietoja iZettlestä saat osoitteesta https://www.izettle.com/fi/card-readers

Yksityiset asiakkaasi ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen maksamastaan työn osuudesta verottajan ohjeiden mukaisesti.

Työn osuus on helppo selvittää, mikäli laskutat erikseen työn ja tarvikkeet/materiaalit, jolloin asiakkaasi voi hakea kotitalousvähennystä suoraan maksetun laskun perusteella.

Mikäli olet myynyt työsi kokonaishinnalla sisältäen tarvikkeet, tarvitsemme sinulta tiedon tarvikkeiden osuudesta asiakkaalle lähetettävää erittelyä varten. Jos asiakkaasi haluaa todistuksen kotitalousvähennystä varten, voit pyytää sen osoitteesta todistukset@eezy.fi.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät Verohallinnon sivuilta osoitteesta http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys.

Työn tekemisestä aiheutuvat kulusi ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kauttamme. Kulusi voivat olla esim. materiaali-, tarvike- ja matkakuluja ja niiden on liityttävä laskutettavaan työhön.

Erotamme ilmoittamiesi kulujen osuuden asiakkaaltasi saadusta rahasta jo ennen palkanlaskentaa, ja korvaamme, eli maksamme sen sinulle kokonaisuudessaan takaisin. Vasta tämän jälkeen jäljelle jäävä summa on työn osuus, josta pidätetään palkanmaksuun liittyvät sivukulut.

Sinulle korvatut kulut eivät ole palkkaa, eivätkä myöskään palkan yhteydessä maksettavia verottomia korvauksia, joten ne eivät näy palkkatodistuksessasi eivätkä verottajalle lähettämissämme palkkailmoituksissa.

Kulutositteet eivät saa olla yli kahta kuukautta vanhempia palkanmaksupäivästä lukien eikä tositteilla saa olla muita kuin työstä aiheutuneita hankintoja.

Emme voi hyväksyä hankintoja, joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä, mikäli näitä ei ole laskutettu asiakkaalta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi vaatteet, puhelin, tietokone, majoituskulut sekä pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut työkalut. Nämä hankinnat ja kulut saatat saada vähennettyä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi, mikäli verottaja katsoo niiden olleen tarpeellisia ammattisi harjoittamisessa.

Koulutuksia, kursseja ja ammattikirjallisuutta ei myöskään voi vähentää kauttamme.

Katso tarkemmat ohjeet kulukorvauksiin ja kulutositteiden lähettämiseen.

Verovapaat matkakulut

Matkakuluja voimme korvata sinulle verovapaina kustannusten korvauksina verottajan määräysten mukaisesti. Jos verottajan asettamat edellytykset verovapaan korvauksen maksamiselle eivät täyty, voidaan korvaus suorittaa ennakonpidätystä toimittamatta ja voit vähentää kustannukset omassa verotuksessasi tulonhankkimiskuluina.

Täytä extranetin kululomakkeelle matkaerittely katuosoitteineen, päivämäärineen sekä kellonaikoineen. Kirjaa samalle lomakkeelle myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset.

Voit työsi ohella laskuttaa toimeksiantajaltasi myös työhösi liittyviä tarvike-, materiaali- ja matkakuluja. Täytä tiedot laskutuslomakkeen kohtaan ”Tavara- ja matkalaskutus”.

Laskutettavien matkakulujen suuruuden sovit toimeksiantajasi kanssa, eikä niiden ei tarvitse olla verottajan määräysten mukaisia. Verovapaiden matkakustannusten korvaamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu toimeksiantajaltasi eriteltynä omalle laskuriville.

Mahdollista tarvikkeiden ja materiaalien myyntivoittoa käsitellään palkanmaksussa samoin kuin varsinaista työtuloasi.

Toimita ostokuitit meille muiden kulutositteiden kanssa. Katso ohjeet kuittien toimittamiseen.

Laskujen suoritukset voit ottaa asiakkailta vastaan myös käteismaksuina. Kuitit tulee lähettää meille kahden kuukauden sisällä kuitin päivämäärästä.

Jokaisesta myyntitapahtumasta on tehtävä erillinen myyntitosite. Tähän käy tavallinen, jäljennöskappaleen tekevä kuittivihko. Juoksevasti numeroituihin kuitteihin on merkittävä:

  • myytyjen palveluiden tai tuotteiden määrä ja laji
  • palveluista tai tuotteista suoritettu maksu sekä arvonlisäveron osuus
  • kuitin antamispäivä
  • allekirjoitukseksi Eezy Osk, Hämeentie 3, 5. kerros, 00530 Hki, y-tunnuksemme 2197002-2, nimikirjoituksesi ja nimenselvennys

Käteismaksukuittien toimittaminen sähköisesti

Skannaa kuitit yksitellen tai ota kuiteista selkeät digikuvat vaikka kännykän kameralla. Liitä kuitit laskutuslomakkeelle kohdassa 5 lisäämällä liitetiedostot laskulle.

Käteismaksukuittien toimittaminen postitse

Voit lähettää kuitit myös maksuttomana vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä, kirjoita kuoreen osoitteeksi:

EEZY
Tunnus 5017359 00003
VASTAUSLÄHETYS

Tarkista, että kirjoitit osoitteen tunnuksen oikein. Voit myös pyytää neuvonnastamme valmiita vastauslähetyskuoria.

Käteiskuittien tilitys

Myynnin mukainen summa maksetaan tilillemme kuittien lähettämisen yhteydessä. Tilinumero (Nordea) FI47 1023 3000 2401 30. Kirjoita maksun viestikenttään käteistilitys ja laskutuslomakkeen numero.

Täytä extranetissä laskutuslomake, josta käy ilmi, käteissuorituksen summa sekä myyntipäivät. Merkitse lomakkeelle toimeksiantajaksi omat tietosi. Ilmoita samalla lomakkeella myös mahdolliset työstä aiheutuneet kulut ja toimita meille kulutositteet. Katso ohje kulutositteiden toimittamiseen.

 

Työn ollessa laskutuskelpoinen, ilmoitat siitä täyttämällä ja lähettämällä laskutuslomakkeen. Lomake löytyy Eezyn extranetistä. Teemme ja lähetämme laskun jo samana päivänä, mikäli saamme oikein täytetyn laskutuslomakkeesi viimeistään klo 14.

Palkkalaskurillamme voit laskea, miten paljon sinun tulee työstäsi laskuttaa saadaksesi haluamasi palkan. Laskurilla näet myös, paljonko tietystä laskutussummasta sinulle maksettaisiin palkkaa. Voit syöttää laskuriin myös mahdolliset työstä aiheutuvat kulusi.

Veloitushintasi ei saa johtaa ansioon, joka alittaa alasi taulukkopalkan. Ohjeena käytetään alasi yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli sellaista ei alallasi ole, pitää sinulle tulevan palkan kuitenkin olla kohtuullinen tehtyyn työhön nähden.

Palveluittesi markkinoinnissa käytät pääsääntöisesti omaa nimeäsi, mutta voit käyttää myös omaa, epävirallista ”toiminimeä”.

Valitessasi nimeä tarkista YTJ-tietopalvelusta, ettei nimeä ole jo rekisteröity kaupparekisterissä. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ettei aikomaasi nimeä ole jo varattu domainiksi eli kotisivujen osoitteeksi. Tämän voit tarkistaa esim. www.domainpalvelut.com palvelun avulla.

Voit halutessasi varata valitsemallesi markkinointinimelle oman kotisivuosoitteen eli domainin. Tämän jälkeen on epätodennäköistä, että joku toinen rekisteröisi saman nimen viralliseksi toiminimekseen. Vaikka varaat domainin, sinun ei ole pakko julkaista osoitteeseen kotisivuja. Rekisteröimällä domainin saat samalla käyttöösi sähköpostin, jonka loppuosa on sama kuin markkinointinimesi.

Mainonnassa ja tarjouksissa voit käyttää mainintaa ”työ laskutetaan Eezy Osk:n kautta” tai ”työn laskuttaa Eezy Osk”.

Katso Kululaskutus

Eezyn kautta voi vähentää kulukorvauksena sellaista toimitilavuokraa, joka on laskutettu päivä- tai tuntikohtaisesti ja liittyy suoraan laskuttamaasi toimeksiantoon eli vuokrausajankohta on sama kuin työsuorituksen ajankohta.

Kuukausivuokran vähentäminen Eezyn kautta kuluna on mahdollista vain silloin, kun voidaan todentaa, että toimitilavuokra kohdistuu suoraan tekemääsi työhön, ja että vuokrakululla ei ole henkilökohtaista käyttöä. Esimerkiksi kampaamon vuokratuolin voidaan todentaa liittyvän suoraan työn suorittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi varastotilan vuokraa ei katsota suoraan työn suorittamiseen kohdistuvaksi kuluksi, joten sitä et voi Eezyn kautta vähentää (tällaisia kuluja voit mahdollisesti vähentää omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi).

Toimeksiantajasi maksettua laskunsa ja suorituksen saavuttua tilillemme, laskemme ja maksamme palkkasi viivytyksettä palkanmaksusääntösi mukaisesti. Palkanmaksusäännöksi voit valita esimerkiksi ”Heti suorituksen tultua”, ”Kuukauden viimeisenä päivänä” tai ”Kerätään suorituksia”. Palkanmaksusäännön voit valita extranetin Omat tiedot -osiossa.

Palkanmaksun edellytys on, että olet toimittanut meille voimassaolevan verokortin.

Palkanmaksupankkimme on Nordea.

Jos tarvitset palkkasi nopeasti, tutustu EezyExpress-palveluun.

Laskemme ja maksamme palkkasi viimeistään seuraavana pankkipäivänä toimeksiantajasi suorituksen saapumisesta, ellet ole valinnut jotain muuta palkanmaksusääntöä.

Palkanmaksun edellytyksenä on meille toimitettu verokortti sekä kululomake tositteineen, mikäli sinulla on kuluvähennyksiä.

Maksamme palkkasi toimeksiantajan suorituksen saavuttua valitsemasi palkanmaksusäännön mukaisesti. Palkanmaksusäännön voit valita extranetissä Omat tiedot -osiossa, ja se voi olla esimerkiksi ”Heti suorituksen tultua”, määrittelemäsi kuukauden päivä tai voit valita vaihtoehdon, jossa siirrät jokaisen palkan laskettavaksi erikseen (manuaalinen palkanmaksusääntö).

Eezy_extranet_palkanmaksusääntö

Palvelumaksumme suuruus määräytyy laskutuksesi arvonlisäverottoman yhteissumman perusteella. Palvelumaksun prosentti pienenee, kun laskutuksesi yhteissumma kertyy suuremmaksi.

Laskutuksesi yhteensäPalvelumaksu
alle 75.000 euroa5 % + alv
yli 75.000 euroa4 % + alv
yli 150.000 euroa3 % + alv

Yhteissummaan lasketaan mukaan nykyisen extranetin kautta tehty, palkanmaksuun johtanut laskutus. Yhteissumma karttuu jatkuvasti, eikä siis nollaudu esim. vuodenvaihteessa. Seuraamme laskutuskertymääsi, ja pienennämme palvelumaksuprosenttiasi välittömästi, kun pienempään prosenttiin oikeuttavan rajan ylittäneestä laskutuksesta on maksettu palkka.

Lähetämme tiedon pienemmästä prosentista sähköpostilla. Voit myös tarkistaa oman prosenttisi extranetin aloitussivulta.

Toimeksiantajasi maksusuorituksen viivästyessä voit pyytää meitä lähettämään toimeksiantajallesi maksumuistutuksen extranetin kautta. Mikäli emme senkään jälkeen saa maksusuoritusta, lähetämme pyynnöstäsi toimeksiantajallesi tiedotteen saatavan siirtymisestä perintätoimiston hoidettavaksi. Mikäli maksusuoritusta ei tämänkään jälkeen saada, siirrämme pyynnöstäsi saatavan yhteistyökumppanimme OK Perintä Oy:n perittäväksi. Perintään siirtämisen edellytys on, että lasku on riidaton.

Kaikki edellä mainitut perintätoimenpiteet ovat sinulle maksuttomia. Maksukehotuksia ja perintää koskevat pyynnöt lähetät meille extranetin kautta.

Mikäli päätät Eezyn kautta toimimisen sijaan perustaa oman yrityksen, ilmoitathan siitä meille.

Muistathan, että jos sinulla ei aiemmin ole ollut yritystä, voit hakea starttirahaa. Eezyn kautta toimiminen saattaa helpottaa starttirahan saamista.

Suuremmissa ja toistuvissa toimeksiannoissa suosittelemme aina kirjallisen sopimuksen tekemistä. Sopimuksissa käytät työnsuorittajana omaa nimeäsi sekä mainintaa ”työn laskuttaa Eezy Osk” tai ”työ laskutetaan Eezy Osk:n kautta”, josta toimeksiantajalle selviää verotuksellinen asemasi. Tällöin sopimukseen voit lisätä myös Eezyn y-tunnuksen 2197002-2. Tarvittaessa saat meiltä neuvontaa sopimuksen teossa. Voimme myös tarkistaa laatimasi sopimuksen ennen allekirjoitusta.

Extranetista löydät ladattavat sopimuspohjat sekä yritys- että yksityisasiakkaiden toimeksiantoihin.

Mikäli tekemäsi urakkaluonteisen sopimuksen arvonlisäverollinen summa ylittää 5000 euroa, haluamme tarkastaa sopimuksen ennen sen solmimista. Tämä ei koske tuntihinnalla laskutettavia töitä, vaikka laskun loppusumma ylittäisikin 5000 euroa.

Eezylle on tärkeää, että kaikki käyttäjämme ovat mahdollisimman hyvin vakuutettuja. Olemme neuvotelleet vakuutusyhtiömme kanssa käyttäjillemme vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, jonka ehdot ja kustannukset ovat mahdollisimman lähellä lakisääteistä työtapaturmavakuutusta. Voit tutustua vakuutuksen sisältöön täällä.

Vakuuttajana on Vahinkovakuutusyhtiö If. Mikäli joudut työtapaturmaan, ota pikaisesti yhteyttä Eezyyn lisäohjeiden saamiseksi info@eezy.fi tai p. 09 4247 5630.

Katso Kululaskutus

Palkka- ja työtodistukset voit tulostaa extranetistä.

Voit tehdä työn joko itse tai työporukassa yhdessä muiden rekisteröityneiden työnsuorittajien kanssa. Kaikkien työporukkaan kuuluvien työnsuorittajien on oltava rekisteröityneitä viimeistään työtä aloitettaessa. Laskutuslomakkeella pitää ilmoittaa kunkin työnsuorittajan osuus toimeksiantajalta saatavasta suorituksesta. Kaikki työhön osallistuneet työnsuorittajat lähettävät omat kululomakkeensa, mikäli työn tekemisestä on aiheutunut vähennyskelpoisia kuluja.

Maksamme palkkasi, teemme ennakonpidätyksen verokorttisi perusteella ja lähetämme ansioistasi kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset verottajalle.

Olet mm. verotuksen ja kirjanpitovelvollisuuden kannalta palkansaaja. Työttömyyskorvausten kannalta sinut rinnastetaan 1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaan yrittäjään. Sinulla on silti mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa, mikäli yrittäjämäinen toiminta katsotaan sivutoimiseksi.

Eläkevakuuttamisen osalta kuulut YELin piiriin ja vastaat vakuuttamisestasi itse. Halutessasi voit valtuuttaa Eezyn ottamaan YEL-vakuutuksen puolestasi, jolloin voit myös tehdä tarvittaessa muutokset vakuutukseen Eezyn extranetissa. Vakuutusmaksut lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen ja huolehdit niiden maksamisesta itse. Eläkevakuutusmaksut voit vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Mikäli ulosottovirasto lähettää sinua koskevan palkanmaksukiellon, pidätämme ulosottoviraston määrittelemän osuuden joko nettopalkastasi tai laskutussummastasi ja tilitämme sen ulosottoviraston tilille. Ulosotto ei koske verovapaita korvauksia eikä sinulle korvattavia kuluja ja hankintoja.

Eezy on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella, joka kattaa toimeksiantajille sekä ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot 1 miljoonaan euroon saakka.

Jotta vakuutus on voimassa, tulee sinun rekisteröityä palveluumme ennen työn aloittamista.

Jos edellisestä Eezyn kautta saamasta palkastasi on kulunut yli vuosi, ilmoitathan meille myös ennen työn aloittamista, että jatkat jälleen toimintaa Eezyn kautta. Näin varmistat vakuutuksen voimassaolon.

Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta ammattitaidosta tai riittämättömästä valmistautumisesta työhön. Vastuuvakuutus ei kata suunnittelu- ja konsultointitoimintaa, tätä varten saatat joutua ottamaan oman vakuutuksen. Mikäli oma vakuutusyhtiösi ei myönnä tällaista konsultin vastuuvakuutusta yksityishenkilölle, saat sen käyttämästämme If vakuutusyhtiöstä. Kysy lisätietoa neuvonnastamme 09 4247 5630 tai info@eezy.fi .

Tarvitsemme verokorttisi viimeistään silloin, kun maksamme sinulle palkkaa. Voit lähettää meille pää- tai sivutoimen verokortin, myös freelance-verokortti käy. Jos tarvitset esim. muuttuneiden tulojen vuoksi uuden verokortin, voit tulostaa sen itse verottajan Verokortti verkossa -palvelusta.

Verokorttisi voit lähettää meille extranetin kautta tai postitse.

Tarkistathan, että lähetät kaikissa tapauksissa meille nimenomaan verokortin, älä siis lähetä verokortin mukana saamaasi selvitysosaa. Verokortin (kuten muunkin postin) voit lähettää meille maksuttomana vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä, kirjoittamalla kuoreen osoitteeksi:

EEZY
Tunnus 5017359
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tarkista, että kirjoitit osoitteen tunnuksen numerosarjan oikein.

Vastauslähetys kulkee tavallista kirjettä hitaammin, joten kiireellisissä tapauksissa kannattaa posti lähettää tavallisena postimaksullisena kirjeenä katuosoitteellamme:

EEZY
Hämeentie 3, 5. kerros
00530 HELSINKI

Käytä tätä osoitetta myös silloin, jos olet tilannut verottajalta verokortin, ja haluat ohjata sen suoraan meille.

Matkakuluja voimme korvata sinulle verovapaina kustannusten korvauksina verottajan määräysten mukaisesti. Täytä extranetin kululomakkeelle matkaerittely katuosoitteineen, päivämäärineen sekä kellonaikoineen. Kirjaa samalle lomakkeelle myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset.