Muutoksia Eezyn kautta toimivien vakuutusturvaan

Eezy Osk on ottanut vapaaehtoisen työajan tapaturmavakuutuksen seuraavasti: Vakuutus on voimassa Eezyn kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Vakuutuksesta korvataan työtapaturma- ja ammattitautilakia mukaillen: Sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa. Matka- ja majoituskulut ja ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet. Ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. Päivärahan määrä perustuu […]