Eezyn avulla voit toimia yrittäjämäisesti ilman yrittäjän riskiä ja velvollisuuksia